Stravovací systémy

Stravovací systém zabezpečuje služby pro provoz hromadného stravování. Systém pokrývá problematiku zajištění distribuce stravy včetně vyúčtování stravy mezi jídelnou a podniky,školy jejichž zaměstnanci či studenti se v jídelně stravují. Systém zároveň vytváří podklady pro vyúčtování odebrané stravy s ohledem na pravidla dotování pro zaměstnance ve mzdách. Použitím stravovací systému zabráníte čerpání neoprávněných příspěvků zaměstnavatele na stravu, zjednodušíte objednání a výdej stravy strávníkům. Výstupy systému umožňují provádět kvalifikovaná rozhodnutí podle přesných a obsáhlých informací.

Výhody stravovacího systému

  • nahrazení papírové stravenky kartou
  • obsluha jídelny má neustále k dispozici přesné počty objednaných jídel
  • ktuálním výběr stravy dle denní nabídky a okamžitá platba kartou