Přístupové systémy

Přístupový systém (vstupní systém) zahrnuje omezení volného a nekontrolovatelného pohybu osob ve vyhrazených prostorách a zamezení vstupu nepovolaných osob. Současně monitoruje pohyb zvolených osob se zjišťováním jejich přítomnosti či nepřítomnosti v určeném prostoru. K tomuto je možno zadávat víceúrovňová přístupová práva s možnosti restrikcí v libovolném počtu uživatelsky vytvořených časových zón.

Výhody přístupové systému

  • určujeme kdo, kdy a kam může vstoupit, zabráníme vstupu nepovolené osoby
  • jedinečnost aplikace, nemůžeme mít duplikované třeba klíče
  • není potřeba velké svazky klíčů
  • sledujeme pohyb zaměstnanců, evidence příchodů a odchodů z pracoviště