Parkovací systémy

Systém slouží pro sledování vjezdů a výjezdů vozidel spojené s ovládáním závory či automatických vrat, případně provoz parkoviště. Vjezdy a výjezdy lze povolit na základě identifikace kartou řidiče nebo vozidla na snímacím stojanu, umístěném u vjezdu  nebo u závory. Po identifikaci proběhne ověření povolení vjezdu a současně zda je k dispozici volné parkovací místo (zda se jedná o povolenou kartu) a v případě kladného vyhodnocení je vjezd povolen a závora se automaticky zvedne.

Výhody parkovacího systému

  • sledování služebních vozidel
  • kontrola automobilů externích, případně spolupracujících firem
  • povolení vjezdu návštěv možnost
  • možnost krátkodobého vjezdu či výjezdu