Docházkové systémy

Docházkový systém identifikuje zaměstnance pomocí karty, čipu, popřípadě biometrických údajů. Docházkový terminál zaznamenává jednotlivé průchody a vlastní uživatelský software je zpracuje a upraví. Výsledky je pak možno přímo importovat do mzdového programu. Jednotliví zaměstnanci se identfikují pomocí karty, klíčenky, čipu(to samé platí pro de facto všechny elektronické systémy).

Výhody docházkového systému

  • nahrazení tzv. "píchaček"(píchacích hodin), docházkových sešitů a knih
    docházky
  • odstranění ručního vyhodnocování podkladů a píchacích karet
  • umožńuje vedoucím pracovníkům okamžitý přehled o svých podřízených pracovnících
  • zlepšení využití efektivní pracovní doby pracovníků